WanTopup

Format Topup Bil

Semua format transaksi jualan topup dan pembayaran serta lain-lain perlu di hantar ke nombor server yang disediakan untuk diproses.

*CARA MEMBUAT FORMAT TRANSAKSI*

(NoFon/NoAkaun Pelanggan).(Kod Produk).(Nilai)

Contoh Taip : 0123456789.C.10

dan hantar ke mana2 Server